Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použití funkce Hlídací pes

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti MgA. Blanka Pelcová, IČ: 07623143, se sídlem Boženy Němcové 32, Jablonec nad Nisou, 46604 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
   • emailovou adresu

 

  1. Emailová adresa bude zpracována za účelem:
   • využití funkce Hlídací pes – zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost / cena zvoleného produktu dle požadovaných preferencí uživatele

 

  1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 180 dní a to za účelem:
   • zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost / cena zvoleného produktu dle požadovaných preferencí uživatele.

 

  1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů

 

  1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

 

  1. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na kontaktní adresu info@nahlave.cz s žádostí o odhlášení.

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění e-mailové adresy z funkce Hlídací pes
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů